statcounter

       

Mehefin 2005 June

Apêl Tsunami

Erbyn hyn mae’r apél, a gaeodd ar ddiwedd mis Ebrill, yn sefyll yn £750. Rhoddir y pres hwn i Jean Mosley, therapydd galwedigaethol yn Ysbyty Bronllys. Yn rhinwedd ei swydd bydd hi a chydweithiwr iddi yn ymweld Sri Lanka yr haf yma a bydd yn rhoi’r arian yn nwylo elusen gofrestredig sydd wrthi’n ailadeiladu ysgolion. Bydd yn dod â ffotograffau a manylion y cynllun yn ôl gyda hi.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.