statcounter

       

Mehefin 2005 June

Llongyfarchiadau ar Eich Priodas

I David a Renate, Y Felin, a fydd yn priodi yn Rhuthun ar ddydd Gwener 10 fed Mehefin. Nid oes unrhyw sail i’r sibrydion y dewiswyd y dyddiad hwn am fod aelodau mwyaf afreolus y gymuned yn brysur yn cyflawni Her y Tri Chopa ar y diwrnod.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.