statcounter

       

Mehefin 2005 June

Pwyllgor Apel Yr Urdd

Mae croeso mawr i unryw un ohonoch ymuno mewn pwyllgor apel a fydd yn trefnu a chynnal gweithgareddau i gasglu arian tuag at Eisteddfod yr Urddd a fydd yn cael ei gynnal yn Rhuthun yn 2006. Fydd y pwyllgor nesaf yn cael ei gynnal nos Fawrth Mehefin 7fed am 7:30 yn neuadd bentrof Carrog, neu ffoniwch 10490 430324 am fwy o fanylion.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.