statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Golygyddol

Os na welsoch chi rifyn Gorffennaf o’r Bont, y rheswm am hynny oedd na fuodd yna un! Roedd yr holl olygyddion yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod ac ym musnes y Pentref (gyda Dick Cottage yn ail baentio’r tu allan i’r Neuadd - cymerwch sylw ohoni). Golygai hyn bod ein dedlein mor bell fe benderfynom wneud rhifyn mawr Gorffennaf/Awst. Doedd a wnelo hyn ddim o gwbl a’r ffaith na chafwyd unrhyw ymateb i apêl y mis diwethaf am syniadau ar gyfer y Bont. Felly mae’n rhaid ein bod ni’n gwneud rhywbeth yn iawn!

Erbyn hyn fe gwblhawyd her y tri chopa. Llwyddodd rhai o’r Carogwyr i gael amseroedd gwych, ac roedd y tîm hŷn wedi gwella’u hamser hwythau’n arw. Bydd Tŷ Gobaith, hospys plant, yn elwa o’r nawdd ac o’r loteri. Gwneir cyflwyniad yn Bont Bash ym Medi. Mae’r gronfa’n dal ar agor i unrhyw un sy’n dymuno cyfrannu, mae ym meddiant y Bont.

Rydym yn mentro wrth ofyn hyn, yn enwedig ar ôl yr ymateb i’n hapêl am syniadau’r mis diwethaf, ond tybed fyddai unrhyw un yn gallu awgrymu’r math o adloniant yr hoffent ei gael yn y Bash eleni?

I gloi, bu pobl Manaw yn aros yn y pentref ac yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod. Dyma’r tro cyntaf mewn 59 o flynyddoedd i Grŵp Dawnsio Manaw gymryd rhan, a daethant yn drydydd parchus gan sicrhau y byddant yn ôl eto’r flwyddyn nesaf. Daeth y cerddorion hwythau yn bedwerydd, er i un aelod fod yn absennol.

Y mis yma rydym wedi dewis llun o gysylltiad rhwng Manaw a Charrog. Gwelir yma bump o bobl Carrog yn y Rasys TT yn Ynys Manaw yn gynnar yn y 1950au. Bydd £5 i’r un cyntaf ( ac eithrio’r rhai sydd yn y llun) am enwi bob un sydd yn y llun.

Manx TT date unknown

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.