statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Cais Am Gynllunio - Tir Yr Eglwys

Dosbarthwyd hysbysiad yr wythnos hon yn rhoi gwybod i drigolion ac i sefydliadau yn y pentref y tynnwyd yn ôl y cais am gynllunio ar gyfer chwech o dai ar Dir yr Eglwys. Credwn mai dros dro’n unig y bydd hyn tra bo’r ymgeiswyr yn gofyn am gyngor ynghylch materion yr amgylchedd o ran posibilrwydd llifogydd mewn rhan o’r ardal hon.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.