statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Croeso Adref Anna

Oherwydd ei hagwedd gadarnhaol bu cynnydd Anna Culshaw yn eithriadol, a daeth gartref ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf i bentref ac i dŷ roedd ei ffrindiau a’i theulu wedi’u haddurno gyda balwnau. Bu’r ferch arbennig a dewr hon yn meddwl am blant eraill yn ystod ei harhosiad yn yr ysbyty gan gyfrannu at gronfa’r Tri Chopa Tŷ Gobaith. Dymunwn wellhad buan a llawn iddi.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.