statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Rhai dyfyniadau o Her y Tri Chopa...

Ian Lebbon, “Blydi mynyddoedd!”
Peter Roberts, “Na, Mynyddoedd hardd”
(tua 0500hrs ar Ben Nevis y mynydd olaf.)

~~~~~~~

Eric Lee, “Be ydy’r sŵn crafu?”
Colin Roberts, “Y brêcs”.
Eric Lee, “Pa frêcs?”
Colin Roberts, “Yn union!”
(Wrth i Colin yrru i lawr bwlch serth yn yr Alban)

~~~~~~~~~~

Paul Fisher, “Mae’r badell ffrio gen i. Gan bwy mae’r cyllyll a’r ffyrc?” Yr ateb oedd - Neb. A bu rhaid gwneud brecwast i un ar bymtheg efo cyllell boced.

~~~~~~~~~~

Colin Roberts, “Dwi’n edrych am y fuwch lle droesom i’r chwith". Dyma enghraifft o sgiliau mordwyo unigryw Colin, ond bu inni lwyddo cyrraedd Scafell er hynny.

~~~~~~~~~~~

Steve Davies, “*$%*#uffern, fe gymrodd hwnnw’n rhy hir.” wedi ailadrodd ar droed pob mynydd.

~~~~~~~~~~~

Anthony Davies, “Mae nillad i gyd yn y tŷ a finnau wedi nghloi allan” Anthony’n profi fod yn well iddo gael goriad pan fydd ei chwaer allan.~

~~~~~~~~~~~

Dick Sheasby, “Eich cyflymdra ar gyfartaledd ydy..., eich defnydd o danwydd ar gyfartaledd ydy..., eich amcangyfrif eich amser cyrraedd ydy..., mae gennym o filltiroedd eto.”. Dick yn dangos gydol y daith pan fo ydy mordwywr gorau Carrog, os nad y byd!

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.