statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Bu Pobl Manaw Yma!

Ni fu’r Llydâwyr yma eleni, ond daeth pobl Manaw yn eu lle.

Yn y llun gwelir Ian Lebbon yn croesawu Grŵp Dawnsio Peree Bane (siacedi gwynion) a’r cyfeilwyr, King Chiaulee, a ddaeth yn drydydd yn yr Adran Ddawns a Goreograffwyd yr Eisteddfod. Enillodd King Chiaulee - grŵp Manawaidd enwog yn eu rhinwedd eu hunain - y drydedd wobr yn yr adran Grwpiau Bach Cerddoriaeth Geltaidd. Roedd y ddau grŵp wedi mwynhau eu profiad yn fawr iawn, a chytunodd pawb mai eu harhosiad yng Ngharrog oedd y profiad gorau oll. Un o’r dawnswyr oedd Quintin Gill, aelod o Senedd Ynys Manaw (the House of Keys), a oedd yn ddiolchgar dros ben i drefnwyr yr Eisteddfod ac yn arbennig i bobl Carrog am yr ymweliad bythgofiadwy.

Bu Pobl Manaw Yma

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.