statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Llongyfarchiadau

Julie Powell Groes Faen ar ennill ei BSc (anrh) mewn Astudiaethau Nyrsio o Brifysgol Stafford.

Samantha Scott a fu’n llwyddiannus yn ei harholiad canu graddfa 4 ym mis Mawrth. Gyda llawer o ddiolch, oddi wrth Mam a Dad. Rydym yn falch eithriadol ohonot ti. X

Jayne Davies ar ei phenodiad yn bennaeth Ysgol Caer Drewyn

David a Iris Jones ar enedigaeth eu hwyr bach

Croeso

I Michael a Susan Lawley a symudodd i Fryn Afon.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.