statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Marwolaeth

Adroddwn gyda thristwch am farwolaeth Nesta Karen Williams ar 28 Mai 2005 yn 77 oed. Gadawa Idris ei gwr, a’r plant Nia ac Iwan a’u teuluoedd.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.