statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Dyddiadur

Dydd Sadwrn 6 Awst Ffair Haf Carrog gyda Brenhines y Carnifal, gemau a stondinau. Bydd yr orymdaith yn gadael yr Orsaf am 1.30 p.m. Os oes unrhyw deganau gan unrhyw un ar gyfer stondin Ysgol Carrog yna gofynnir ichi ffonio Jayne ar 430350.

Hefyd, os oes unrhyw drugareddau gan bobl ar gyfer stondin yr Eglwys ffoniwch 430325

Dydd Sadwrn 17 Medi - Y Bont Bash

Dydd Iau, 22 Medi - noson gosod blodau Llansanffraid yn y Neuadd, mynediad £4 gan gynnwys gwydraid o win.

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd. Noson y 40 degau i ddathlu 60ed pen-blwydd dydd VE a VJ.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.