statcounter

       

Medi 2005 September


GOLYGYDDOL

Gan fod yn Haf yn adeg prysur mae’n eitha’ tebyg mai un rhifyn fydd Gorffennaf/Awst yn y dyfodol ond rydym yn gobeithio fod pethau wedi dod yn ol I’r arfer erbyn hyn.

Mae Graham Hindley wedi bod yn gweithio’n galed iawn ar wefan “Y Bont” a gwelir erthygl ar ei waith yn y rhifyn hwn. Rydym wedi derbyn nifer o awgrymiadau ynglyn a sut I ddefnyddio’r wefan a sut y bydd o fudd I’r gymdeithas, felly darllenwch yr erthygl a byddwn yn croesawu unrhyw awgrymiadau newydd.

Hoffai’r golygyddion atgoffa pawb mai papur rhad ac am ddim yw’r Bont, ac yn gyntaf, I gadw’I fynd mae angen eich cefnogaeth yn y ‘Bash’ ar y 17eg o Fis Medi, ac yn ail, nid oes gennym amser I ddod o hyd I storiau ac erthyglau felly os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei weld mewn print gwnewch yn siwr eich bod yn ei roi I’r golygyddin. Gan fod pawb mor brysur mae’n anodd cofio pethau sydd wedi ei basio ’mlaen ar lafar felly rhowch alwad ffon neu ei ‘sgrifennu os gwelwch yn dda.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.