statcounter

       

Medi 2005 September


YMWELIAD EFEILLIO CARROG A PLOUYÉ

Erbyn hyn mae yna ‘Garrog’ yn Llydaw - “Place de Carrog” I fod yn fanwl a agorwyd ar y penwythnos olaf ym Mis Awst. Fe aeth 17 ohonom I Plouyé lle’r oedd ein gwesteion wedi creu darn bach ynghanol y pentre’ gyda maen o lechen Cymreig I goffau’r digwyddiad. Ceir mwy o hanes y daith yn y rhifyn nesa’.

Mae ein darlun yn dangos - o’r chwith I’r dde - Ian Lebbon - trefnwr yr ymweliad, Rhys Webb a gyflwynodd y ‘plaque’ ar ran Carrog, Marcel Le Guern - Maer Plouyé a Marc Parayre - Cadeirydd y Pwyllgor Efeillio.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.