statcounter

       

Medi 2005 September


MARWOLAETHAU

Gyda thristwch rydym yn adrodd marwolaeth dau o fobllleol a anwyd yng Ngharrog.

Grenville Teague a fn farw ar yr 2il o Awst yn 77 mlwydd oed.Un a fuin weithgar ac yn dryw ir pentref.

Doris Jones a fu farw ar y 30 ain o Orffennaf yn 69,un arall a oedd yn weithgar yn y gymuned.

Bydd colled ar al y ddau gan eu teuluoedd a’r gymuned.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.