statcounter

       

Medi 2005 September


LLONGYFARCHIADAU

Mae papurau cenedlaethol yn dadlau a yw arholiadau wedi mynd yn haws dros y blynyddoedd - nid dyma ein barn ni ! Mae’r Bont yn estyn llongyfarchiadau mawr I’r bobl ifanc yn ein cymdeithas sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn arholiadau Ysgol neu Goleg a sydd yn barod I ymestyn eu haddysg ymhellach neu gychwyn ar waith newydd. Dylem fod yn browd iawn o’u hymdrechion ac yn dymuno’n dda iddynt yn y dyfodol.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.