statcounter

       

Medi 2005 September


GWEFAN “Y BONT”

Ymwelwch ar wefan ar www.ybont.co.uk.

Mae’r wefan yn dod ymlaen yn araf. Rydym wedi bod eisiau rhoi gwybodaeth, lluniau, hysbysebion y.b ar wefan ers amser ac rydym wedi llwyddo gan ddefnyddio ffeil megis HTML. Mae’n cymryd tua 5 munud I brintio ffeil PDF os nad oes ‘Broadband’ gennych felly rydym am ddefnyddio HTML hefyd. Gallwch ddarllen neu brintio erthyglau yn gynt.

Mae cryn dipyn o waith yn mynd I mewn I greu ‘menu’ a ‘map safle’ bob tro mae rhifyn yn cael ei osod ar y wefan. Hyd yn hyn gellir gweld Rhifynau 1-12 (Hydref 2003 - Medi 2004) a rhifynau 21 a 22 ( Mehefin 2005 a Gorffennaf/Awst 2005).

Ar hyn o bryd mae’r wefan yn cael ei defnyddio ar gyfer “Y Bont” ond mae wedi ei awgrymu y gellir ei ddefnyddio I hyrwyddo’r pentref, y rhai sy’n byw ac yn gweithio yma. Byddai hyn yn ei wneud yn safle ‘byw’ ac o fudd I’r gymuned.

Syniad arall yw I greu cyswllt rhwng safleoedd eraill yn y pentref, felly os oes gennych safle a bod diddordeb gennych cysylltwch a ni.

Mae hefyd wedi cael ei awgrymu fod “Y Bont” yn rhoi lle ar eu safle, am gost bychan, I’r rhai nad oes ganddynt wefan eu hunain, neu sydd am symleiddio eu trefniant presennol. Os oes gennych awgrymiadau ynglyn ar wefan cysylltwch a Ian Lebbon, Colin Roberts neu Paul Fisher. Neu’n uniongyrchol at wr y wefan ei hun sef Graham Hindley.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.