statcounter

       

Medi 2005 September


CYSTADLEUAETH LLUN

Ennillwyd y gystadleuaeth gan Valmai Webb - hi oedd y cyntaf I enwi’r rhai yn y llun. O’r chwith I’r dde: David Nelson Jones - Tan Llan, Bob Bryan - Llan Farm, Idris Williams - Carrog Isa, Grenville Teague, Maes y Waen a Trevor (Esso) Jones, Dolwar. Anrhegwyd y wobr o £5 I’r Bont gan Mrs Webb.

Dyma’r Ysgol Sul yn 1982. Ydych hci’n adnabod y bobl yn yn llun? Dyma gliwiau -

Mae’r ddwy eneth ar y chwith yn chwiorydd. Priododd un y llynedd a’r llall eleni. Mae’r eneth fach nesaf ar y chwith wedi gwneud ei rhieni yn Nain a Thaid unwaith eto. Mae gan y bachgen bach del yn y llun broblem y dyddiau hyn ynglyn a faint o amser mae’n gymryd I ddringo mynydd ac mae ei chwaer ar y chwith iddo.. Mae’r ddwy eneth arall wedi gadael y pentref. Yr athrawes yw Mrs Scott.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.