statcounter

       

Medi 2005 September


FFAIR HAF

Fe godwyd £549.65 yn y Ffair Haf. Rhannwyd £950 rhwng y pentref:

Neuadd - £250
“Y Bont” - £200
Dros 60 - £100
Eglwys - £100
Capel Bedyddwyr - £50
Clwb Ieuenctid - £50
Clwb Snwcer - £50
Eisteddfod - £50

Hoffai pwyllgor y Ffair Haf ddiolch I bawb am eu cymorth.

Dyma flwyddyn olaf Nia ar y Pwyllgor ac rydym yn estyn diolch iddi am ei gwaith caled dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r Fair/Carnifal wedi bod yn werthfawr I godi arian I’r pentref.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.