Medi 2005 September


School

YSGOL CARROG

Mae’r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau drosglwyddir gydag ef yn gyfrinachol ac wedi’u ar gyfer pwy bynnag y cyfeirir ef ato neu atynt. Os ydych wedi ei dderbyn drwy gamgymeriad yna gadewch i’r rheolwr systemau wybod drwy ddefnyddio’r manylion isod.

Mae cynnwys yr e-bost hwn yn cynrychioli barn y sawl a enwir uchod, felly nid ydyw’n dilyn ei fod yn cynrychioli barn Cyngor Sir Ddinbych.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.