statcounter

       

Medi 2005 September


DYDDIADUR

ARDDANGOS BLODAU - Iau 22ain o Fedi - 7 o’r gloch yn y Neuadd - Tocynnau - £4. Elw tuag at eglwys Carrog.

“Y BONT” BASH -Sadwrn 17eg o Fedi am 8 o’r gloch yn y Neuadd. Tocynnau - £4.

SWPER DIOLCHGARWCH - Sadwrn Medi 24ain am 7.30 o’r gloch Cerddoriaeth a chanu gyda ‘Triglwm’ - Tocynnau - £8 tuag at yr Eisteddfod.

DIGWYDDIADAU YN Y DYFODOL

Bore Llun - 9.15 - 11.00 - Cylch Ti a Fi yn y Neuadd (Mother & Toddler).

Bore Mawrth a Iau - Swyddfa Bost 9 - 12 o’r gloch.

Bob yn ail Ddydd Iau o’r 8fed o Fedi 2 - 4 o’r gloch - Clwb dros 60.

Nos Iau - 19 - 21 o’r gloch - Tai Chi.

Nos Wener - 4 - 6 o’r gloch - Dosbarth Dawns - Balet, Tap a Disco.

Nos Wener - 7 - 9 o’r gloch - Clwb Ieuenctid.

Mercher 12fed o Hydref - 7 - 9 o’r gloch - Merched y Wawr Corwen.

Mawrth 25 Hydref - 7.30 - 9.30 - Cymdeithas Hanesyddol Edeyrnion.

Mercher 26ain o Hydref - Capel Bedyddwyr (cysylltwch a Lil Powell).

Llun Tachwedd 7fed - 7-9 o’r gloch - Pwyllgor y Neuadd.

Sadwrn 12fed o Dachwedd - Noson 1940au.

Nos Lun - 14 o Dachwedd - Darlith Blas ar Fyw Corwen.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.