statcounter

       

Hydref 2005

GOLYGYDDOL

Fel y gallwch weld does dim llawer iawn o le ar gyfer y Golygyddol y mis yma, felly dyma grybwyll un neu ddau o bethau’n fyr. I ddechrau, diolch ichi am gefnogi “Y Bont Bash”, gwelir y swm a godwyd a’n cyfrifon yn y rhifyn hwn. Yn ail, nid yw’r terfyn cyflymdra 40 milltir - yr - awr yn y Parc wedi gwella’r gyrru di-ofal, fel y tystia’r wal a chwalwyd. Yn drydydd, rydym wedi cychwyn adran rhagrybuddio, felly os oes gennych unrhyw ddigwyddiad neu gyfarfod yna rhowch wybod inni, ni waeth pa mor bell i’r dyfodol y bo. Yn bedwerydd, i’r rhai ohonoch sy’n anghyfarwydd â “StarTrek”, ymddiheurwn os na ddealloch y rhannau blaenorol o hanes y 3 Chopa. Y newyddion da yw fod y rhan olaf yn y rhifyn hwn.

Hefyd, mae yma adroddiad o’r ymweliad gefeillio â Plouyé. Hoffwn atgoffa pawb mai cynllun ar gyfer yr holl bentref yw hwn a bod croeso i bob aelod o’r gymuned gymryd rhan ynddo.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.