statcounter

       

Hydref 2005

PEIDIWCH AG ANGHOFIO 12 TACHWEDD 2005

Cynhelir Noson y 40au yn y Neuadd i gofio am 60ain pen-blwydd diwedd yr Ail Ryfel Byd. Bydd band o ansawdd uchel i’n difyrru gyda’r addewid o luniaeth sy’n nodweddiadol o’r cyfnod, felly os rydych yn hoffi cerddoriaeth dda a Spam Fritters yna hon fydd noson orau’r flwyddyn ichi. Yn ôl y sôn, efallai bydd teyrnged i Dad’s Army, cynhelir clyweliadau ar gyfer rhannau Spike, Godfrey a Capt Mainwering! Byddwn yn eich atgoffa. Gadewch inni wneud hon yn noson i’w chofio.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.