Hydref 2005

Background Ysgol Carrog

YSGOL CARROG

Cychwynnodd y tymor newydd yn weithgar dros ben! Bu’r holl blant iau yn mwynhau cyngerdd ym Mhafiliwn Rhyngwladol Llangollen gan “Mabon”, sy’n grŵp â chysylltiadau â Charrog gan fod dau o’u cerddorion wedi cefnogi’r grŵp Manaw a fu’n aros yma ddwywaith yn ystod y misoedd diwethaf.

Yn rhan o’u cywaith Hanes, cerddodd y plant i fyny i Fryn Owain Glyndŵr a chawsant eu hannog i ddefnyddio’u dychymyg a mynd yn ôl mewn amser dros 600 o flynyddoedd. Roedd aelod o’r gymdeithas sy’n cyflwyno’r gorffennol - sy’n un o’r rhieni hefyd- yn aros amdanom wedi’i wisgo mewn gwisg draddodiadol.

Dathlwyd Diwrnod Llyfrau’r Byd drwy wisgo i fyny yn anifeiliaid ac adrodd stor´au a cherddi am anifeiliaid ac anifeiliaid mytholegol.

Bu’r disgyblion yn casglu arian ar gyfer Macmillan Nurses drwy wisgo’u gwalltiau’n waci.

Mae’r disgyblion a’r staff yn falch iawn fod Emyr, gŵr Anti Yvonne, yn gwella ar ôl ei ddamwain ddiweddar. Penderfynodd y bydd yn cadw’n ddigon pell oddi wrth ysgolion a thanau ac ni fydd yn mynd yn ddyn tân rŵan.

Mae’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn trefnu cyfres o nosweithiau diddorol (am ddim!) yn yr ysgol. Gellir cael mwy o wybodaeth yn Ysgol Carrog, bydd y dyddiadau yn Nyddiadur y Bont.

© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated.