statcounter

       

Hydref 2005

NOSON Y PEDWARDEGAU

Oes gennych chi unrhyw femorabilia neu fanion o flynyddoedd y rhyfel? Os oes, yna tybed a fyddech chi’n fodlon rhoi benthyg i ychwanegu at awyrgylch noson Cofio Pedwardegau yr Ail Ryfel Byd ar 12 Tachwedd.

Gofynnir ichi gysylltu â Janice Sheasby neu ag unrhyw aelod o Bwyllgor y Neuadd os oes unrhyw beth gennych rydych chi’n fodlon ei roi ar fenthyg.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.