statcounter

       

Hydref 2005

ANNA CULSHAW

Mae Anna’n dal i wella. Aeth am wyliau byr i lan y môr gyda’i Nain a’i Thaid yn ddiweddar. Mae ganddi ychydig o fisoedd eto cyn dychwelyd i’r ysgol, ac mae’n derbyn hyfforddiant gartref ar hyn o bryd. Rydym yn dymuno adferiad llwyr iddi.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.