statcounter

       

Hydref 2005

CARROG, Hardd

Bydd amryw ohonoch wedi sylwi ar baentiwr wrthi gyda’i īsl yn y pentref a’r cyffiniau drwy’r haf. Mae Karl Young yn hanu o Dde Affrica. Daeth i aros am un noson ac aros am dri mis am ei fod am ddal harddwch y golygfeydd. Yn arwydd o’i ddiolch am y croeso a dderbyniodd yma rhoddodd un o’i baentiadau i’r gymuned yn y Bash. Dangosir hwn yn barhaol yn y Neuadd.

Erbyn hyn mae Karl a Lorraine wedi mynd ar eu hanturiaethau, dymunwn yn dda iddynt nes iddynt ddychwelyd y flwyddyn nesaf.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.