statcounter

       

Hydref 2005

MERCHED Y WAWR

Cawsom ein cyfarfod cyntaf o’r flwyddyn yn 05/06 yn Festri Capel Seion, Corwen, Nos Fercher 21 ain o Fedi. Croesawyd pawb gan Dorothy Hughes ac estynwyd cydymdeimlad efo teulu Doris P. Jones yn eu colled a’u hiraeth. ‘Roedd Doris ym aelod ffyddlon o Ferched y Wawr ers blynyddoedd a hyd yn oed ar ol symud i Langollen gwnai ymdrech I ddod atom a byddai bob amser yn gefnogol I bob gweithgaredd. Bydd colled fawr ar ei hol.

Cawsom noson ddifyr iawn gyda Joan Salisbury, Cyffylliog yn dangos amrywiaeth o waith llaw bendigedig yn cynnwys bagiau, brodwaith, cwiltio, croesbwyth, gwau, addurno bocsys a llawer mwy - ‘roedd yn noson gartrefol phawb yn cael syniadau buddiol I wneud un neu ddau o bethau at y ‘Dolig Bydd ein cyfarfod nesaf ar Hydref 19 yn yr un lle pryd y byddwn yn croesawu’r dysgwyr atom I weld gwaith arlunio Keith Morgan, Glyndyfrdwy. Croeso cynnes I rywun ddod atom i ymarfer eu Cymraeg.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.