statcounter

       

Hydref 2005

DA IAWN, FERCHED!

Enillodd tri o gyn-ddisgyblion Ysgol Carrog wobrau yn ddiweddar mewn noson wobrwyo yn Ysgol Dinas Bran.

Cyflwynwyd gwobr R. W. Ellis i Heather Blair am y Cyrhaeddiad Cyffredinol Gorau yn TGAU, a gwobrau’r GRhA am Saesneg, Ffiseg, ac Addysg Grefyddol.

Derbyniodd Katherine Lloyd y wobr am Gymraeg ail iaith a derbyniodd Katie Stokes y wobr Tecstiliau.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.