statcounter

       

Tachwedd 2005 November


GOLYGYDDOL

Efallai ichi gofio, yn y rhifyn diwethaf inni geisio cychwyn rhestr o ddigwyddiadau sydd fisoedd i ffwrdd, yn ogystal â digwyddiadau yn ystod y mis i ddod. Rydym yn gobeithio bydd hyn yn caniatáu inni gynllunio o flaen llaw ac y bydd mwy yn mynychu’r digwyddiadau. Ond dim ond y digwyddiadau rydym yn gwybod amdanyn nhw y gallwn eu cynnwys yn Y Bont, felly os rydych chi’n cynnal unrhyw ddigwyddiad o ddiddordeb, gofynnir yn garedig ichi roi gwybod inni rai misoedd o flaen llaw, hyd yn oed os na fyddant yn cael eu cynnal am fisoedd lawer.

Mae mân fandaliaeth yn dal i fod yn bryder yn y pentref, yn arbennig yn y Neuadd. Mae hyn yn rhyfedd am mai eiddo cyhoeddus ydy’r Neuadd, ac mewn gwirionedd mae’n eiddo i bob un sy’n byw yng Ngharrog a’r Parc, ac mae’r pres a’r amser a dreulir i drwsio pethau yn amddifadu pawb o’r pres y gellid ei wario ar gyfer pethau eraill fydd er lles i’r gymuned. Mae’n ddealladwy bod tystion i’r drosedd, am nifer o resymau, yn amharod i ddweud wrth yr heddlu am y materion hyn, ond y mis hwn mae gennym erthygl ar Crimestoppers, sy’n elusen ar gyfer rhoi cyfle i bobl anfon adroddiad am drosedd yn ddienw. Gellir gwneud galwad ffôn am ddim ac ni chofnodir y rhif sy’n galw na gofyn i bobl roi manylion a gellir eu hadnabod o’u herwydd. Yn rhyfedd iawn, mae’n bosib derbyn gwobrau am unrhyw wybodaeth sy’n arwain at erlyniad.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.