statcounter

       

Tachwedd 2005 November


CAIS AM WYBODAETH

Ysgrifennodd Bill a Kay Farr i’r Bont i ofyn a oes unrhyw un yn gwybod am hanes y plac sydd yn y wal ar ffordd gefn Corwen rhwng Plas Rhagat a phen y coed. Dyma’r geiriau sy ar y plac:

ROBERT HUTTON
PRIEST
DIED JAN 28TH, 1910

Anfonwch unrhyw wybodaeth at olygyddion Y Bont.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.