statcounter

       

Tachwedd 2005 November


YSGOL CARROG

Derbyniodd Ysgol Carrog y wobr yr Ysgol Seren am y drydydd gwaith yn y Gystadleuaeth gelf ym Mhafiliwn Llangollen. Bu’r holl blant yn brysur yn creu modelau a lluniau ar y thema ‘Affrica’. Derbyniodd yr ysgol siec £100, derbyniodd Eimear, Chloe a Sioned wobrau unigol am eu gwaith.

Arddangoswyd y gwaith celf yn y Neuadd ddydd Mercher Tachwedd 2 i godi arian at Eisteddfod yr Urdd.

Casglodd yr ysgol £150 ar gyfer apÍl Gafr i Affrica. Bu’r plant yn cymryd rhan yn yr uyl ddiolchgarwch yn yr eglwys gan orchuddio gafr gyda darnau o arian m‚n. Rhoddwyd yr arian a godwyd yn y ddrama Cinderella i gronfa’r Afr hefyd.

Bu’r plant yn cymryd rhan yn y gwasanaeth diolchgarwch am y cynhaeaf yn y Capel Methodistaidd gan ganu ac adrodd yn y Gymraeg.

Bu tÓm pÍl droed y bechgyn yn chwarae yn yr uyl ryngysgolion gan chwarae 8 o gemau yn erbyn ysgolion cyfagos.

Mae dau fyfyriwr yn yr ysgol ar hyn o bryd. Sylvain o Ffrainc a Dawn, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg I‚l.

Digwyddiadau’r Ysgol Rhagfyr 1st Bingo Nadolig 6:30 Neuadd Carrog
Rhagfyr 14th Cyngerdd Nadolig 6:30 Neuadd Carrog
Rhagfyr 16th Christingle 2:15 Eglwys Carrog

Does fawr ddim wedi newid ers 94 o flynyddoedd, nag oes? Dyma lun a gymerwyd yn 1909. Mae’n dangos Ysgol Carrog, ar ddiwrnod adeiladu efallai. Mae’r gweithwyr gyda’u hoffer.

Carrog School 1909

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.