statcounter

       

Tachwedd 2005 November


CYMDEITHAS HANES EDEYRNION

Gyda’r hwyr ar 26 Hydref cawsom sgwrs ddifyr dros ben gan Mr. Gareth V Williams, Wrecsam. Ei bwnc oedd Camlas Ellesmere ac adeiladu pont cario dur ryfeddol yn y Waun gan Thomas Telford - y pensaer a’r peiriannydd ifanc oedd yn gyfrifol am adeiladu Ffordd Caergybi, ymysg nifer o bethau eraill.

Ladis Llangollen ddaeth i agor y bont ddwy ganrif yn ôl yn 1805 - yn agos at gyfnod Brwydr Trafalgar. Parodd Mr. Williams inni werthfawrogi pa mor rhyfeddol oedd y gwaith athrylithgar o beirianwaith a gyflawnodd Mr. Telford.

Dechreuodd y prosiect yn yr 1790 ar adeg pan roedd bywyd yn anodd dros ben i’r mwyafrif o bobl a’r unig drafnidiaeth oedd cerdded neu fynd ar gefn ceffyl a phan oedd cymorth mecanyddol ymhell iawn i’r dyfodol.

Fel arfer, pan ddaw pobl i Garrog am y tro cyntaf, cyfeiriodd Mr. Williams at ein neuadd bentref hardd, yn gynnes a chyfforddus, a ninnau’n gwerthfawrogi mor ffodus rydym.

Bydd ein cyfarfod nesaf yng Nghynwyd ar Dachwedd 22 gyda Mrs. Kathleen Webb yn siarad am Ysbyty Llangwyfan. Ar Ionawr 24, yn ôl yng Ngharrog, bydd Miss Jane Brunning yn rhoi gwybod inni am Roliau Llys Sir Ddinbych yn negawd olaf y ddeunawfed ganrif.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.