statcounter

       

Tachwedd 2005 November


CYFARFOD YNGHYLCH ARWYDDION TWRISTIAETH

Cynhelir cyfarfod ar ddydd Mawrth 22 Tachwedd 2005 am 7.00pm yn y Neuadd i drafod gosod arwyddion twristiaeth glas newydd ar yr A5, a phethau eraill sy’n effeithio ar dwristiaeth yng Ngharrog a’r Parc. Os oes gennych unrhyw syniadau ynghylch yr arwyddion hyn o ran dylunio, lleoli etc, yna cofiwch ddod i’r cyfarfod.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.