statcounter

       

Tachwedd 2005 November


MARWOLAETH

Er cof

Cyhoeddwn gyda thristwch farwolaeth NANCY JONES, Maes y Llan gynt, a fu’n byw’n ddiweddar yng Nghysgod y Gaer. Bu farw ar 18 Hydref yn Ysbyty’r Maelor. Claddwyd ei gweddillion ym mynwent Carrog ar 21 Hydref.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.