statcounter

       

Ionwar 2006

GOLYGYDDOL

Y daflen newyddion i Garrog a Llidiart y Parc

Blwyddyn Newydd Dda i’n holl ddarllenwyr gan ddiolch o galon i bawb a fu’n cyfrannu at Y Bont mewn unrhyw ffordd. Hyderwn y bydd pawb yn dal i gyfrannu ni waeth beth fydd y pwnc a byddwn ninnau wrth ein bodd yn cyhoeddi. Croesawn yn arbennig unrhyw gyfraniad oddi wrth y rhai sy’n byw yng Ngharrog a’r Parc neu sydd â chysylltiadau â’r lleoedd hyn. Cofiwch addunedu’r flwyddyn newydd hon i gadw mewn cysylltiad â’r Bont.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.