statcounter

       

Ionwar 2006

* YSGOL CARROG

Aeth yr holl blant i weld sioe “Bili Winion” ym Mhafiliwn Corwen, trefnwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Bu’r llywodraethwyr, staff a’r plant yn mwynhau cinio Nadolig blasus dros ben, Anti Yvonne oedd yn ei goginio. Yn yr hwyr bu’r plant yn creu adloniant ar gyfer y Carolau Blynyddol o gwmpas Coeden Nadolig y Neuadd. Daeth Siôn Corn ar ymweliad â Sam Hughes, Blwyddyn Un oedd yn cynnau’r goleuadau.

Hosannah Rock oedd y Cyngerdd Blynyddol eleni. Perfformiwyd o flaen rhieni ac aelodau’r gymuned yn y Neuadd.

Mwynhaodd y plant ei bore yng Ngorsaf Carrog yn fawr iawn (sydd yn cael ei ail-enwi’n Lapland ar yr adeg hon o’r flwyddyn) a buont yn diddori Siôn Corn gyda’u caneuon. Roedd anrhegion ar gael i bawb cyn cychwyn reid ar y trên i Lyndyfrdwy. Roedd y Cyngor Ysgol wedi codi pres i brynu anrhegion i staff yr orsaf i ddiolch iddynt am brofiad oedd yn wirioneddol gofiadwy.

Bu Siôn Corn wrthi’n brysur eto yn ymweld â’r ysgol ar gyfer y Parti Nadolig a baratowyd gan y rhieni a’r staff. Daeth y tymor i ben gyda Gwasanaeth Christingle yn yr eglwys gyda Amber, Hollie Laura a Rachael yn mynd â’r canhwyllau Christingle i’w gosod ar yr allor.

Diolch o galon i bawb a gasglodd y tocynnau Tesco i’r ysgol. Casglwyd dros 1300 o docynnau. Cânt eu defnyddio i brynu offer chwaraeon.

Carrog School at Lapland Station (a)Carrog School at Lapland Station (b)

© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.