statcounter

       

Ionwar 2006

CYSGODFA BYSIAU

Cytunodd y Cyngor Sir i gais y Cyngor Cymuned y dylid gosod Cysgodfa Bysiau newydd. Bydd y gysgodfa’n un fodern gyda gwydr. Cawsant eu gosod yn y rhan fwyaf o ardaloedd Sir Ddinbych dros y blynyddoedd diwethaf.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.