statcounter

       

Ionwar 2006

* NOLLICK GHENNAL AS BLEIN VIE NOA (Perree Bane)

Cyfarchion y Flwyddyn Newydd o Ynys Manaw! Mae’n rhaid bod Carrog yn lle gwahanol iawn adeg y Nadolig rhagor y Gorffennaf gwresog pan fuom ni’n mwynhau’r Eisteddfod. Ychydig o blu eira hwyrach?

Drwyddi draw, cafodd Perree Bane flwyddyn brysur:- dawnsio yn y digwyddiadau lleol fel dydd Cychod Achub Port St Mary, Gwyliau eglwysi, a Gwyl y Llychlynwyr yn Peel, a’n hymweliad cyntaf ni â Llangollen, debyg iawn. Bu’n wych o benwythnos ymhob ffordd, gyda llawr o’r mwynhad yn sgil y croeso arbennig a gawsom yng Ngharrog. Gobeithio i ysgol y pentref lwyddo yn y frwydr yn erbyn ei chau, hoffem ddawnsio iddyn nhw eto a’u clywed yn canu. Aeth y Grwp i Gernyw ar gyfer Gwyl Lowender Peran yn Perranporth. Ail adrodd o hyn oedd ein perfformiad yn y Celtic Spectacular a ddaeth â’r llwyddiant inni yn yr Eisteddfod. Cafodd dderbyniad da iawn.

Ers dod adre o Gernyw, bu Perree Bane yn gwahodd aelodau newydd i ymuno ac i ddysgu dawnsio. Bydd y gwersi’n parhau yn y flwyddyn newydd, gan fod rhai ohonyn nhw’n frwd dros ben!

Yn 2006 byddwn yn ôl yn Llangollen ar gyfer yr Eisteddfod nesaf. Mae Carol wrthi’n gweithio’n galed ar ein perfformiadau newydd - gobeithio y byddan nhw mor llwyddiannus â’r tro diwethaf. Ond, hyd yn oed os na fyddant dwi’n siur y cawn i amser gwych.

Pob hwyl oddi wrth John Dowling a Perree Bane

Perree Bane i Ysgol Carrog 2005

© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.