statcounter

       

Ionwar 2006

EGLWYS Y SANTES FFRAID

Gwasanaethau Ionawr 2006

Ionawr
1
11.00 Cymundeb Sanctaidd
 
8
11.00 Boreol Weddi
 
15
11.00 Cymundeb Sanctaidd
 
22
11.00 Boreol Weddi - Arweinyddion yr Addoli
Chwefror
5
9.30 Cymundeb Sanctaidd

Darlleniadau a Charolau ar Noswyl Nadolig

Eleni eto roedd y Gwasanaeth yng Ngolau Canhwyllau dan ei sang, a lle i sefyll yn unig yng nghefn yr eglwys. Rai blynyddoedd yn ôl roedd y Gwasanaeth Carolau Noswyl Nadolig yn un o uchafbwyntiau bywyd y pentref - ein llongyfarchiadau i’r Parchedig Bethan Scotford a gafodd y syniad am y gwasanaeth, a mawr yw gwerthfawrogiad y gymuned iddi ( fel y tystia’r nifer sy’n mynychu’r gwasanaeth ) ac mae hithau’n ei arwain yn wych. Gobeithio bod y gwasanaeth yn ôl ar y calendr eto.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.