statcounter

       

Ionwar 2006

GEFEILLIO

Rydym wedi derbyn gohebiaeth oddi wrth Pwyllgor Efeillio Plouyé ynghylch dychwelyd i Garrog yn 2006. Maent yn bwriadu ymweld â ni o Mai 25. - 28. Bydd hyn yn achlysur i’r holl gymuned ymuno gyda’i gilydd i groesawu ein hymwelwyr o Lydaw er mwyn iddynt fwynhau ein cwmni.

Trefnir Cyfarfod Efeillio ar gyfer y mis nesaf.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.