statcounter

       

Ionwar 2006

APEL CORWEN/CARROG/GLYNDYFRDWY

Yr ydym fel pwyllgor apel yr urdd yng Nharrog yn cynnal “Ocsiwn Addewidion” ar lonawr 20fed yn y Village Hall dan law yr arwerthwr Mr Richard Jones o Gorwen. Yr ydym yn edrych am addewidion o bob math, rhai yr ydym wedi cael addewid yn barod yw e.e.casgliad o winnoedd, noson o warchod plant, tocynnau theatr a rywun i lanhau eich ffenestri!

Am fod plant a rhieni ysgol Carrog eisioes yn gefnogol o Eistedtlfod yr Urdd a fuasech yn fodlon helpu ni allan i gynnal noson hwyliog a llwyddiannus er mwyn cyrraedd y darged o £7000. Os ydych am gyfrannu rywbeth at yr ocsiwn a fyddech cystal a gadael i’r ysgol wybod neu ffoniwch Aurona ar 01490 430324 cyn gynted a phosib.

Diolch yn fawr iawn.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.