statcounter

       

Chwefror 2006

GOLYGYDDOL

Efallai bod y rhifyn diwethaf ychydig yn denau ar ôl y Nadolig, ond gallwn wneud iawn am hynny’r mis hwn. Cawsom achos i feirniadu rhai o weithgareddau’r Cyngor Sir yn ddiweddar, ond ni fwriadwyd hyn yn adlewyrchiad drwg ar ein Cynghorydd Lleol ni mewn unrhyw ffordd. Rydym yn eich annog i ddarllen ei lythyr yn y rhifyn hwn, ynddo mae’n rhoi gwybodaeth am ei waith yn ystod ei ddeunaw mis cyntaf.

Yn y rhifyn hwn ceir colofn newydd - ‘Hanesion Glannau’r Afon’. Mae un o’n golygyddion (pwy tybed?) yn awyddus i’w barhau gan greu colofn o hanesion a anfonir atom gan aelodau ein cymuned. Felly os oes gennych stori, yna cysylltwch â ni.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.