statcounter

       

Chwefror 2006

BWCIO’R NEUADD

Y cyntaf i’r felin caiff falu wrth fwcio’r Neuadd. Felly cofiwch fod angen edrych ydy’r dyddiad sydd ei angen arnoch ar gael a chwblhewch y Ffurflen Archebu a geir oddi wrth yr Ysgrifennydd Archebu, Mrs. Janice Sheasby. Os bydd y Neuadd wedi’i bwcio eisoes (e.e. cyfarfodydd rheolaidd y Clwb Ieuenctid ar Nos Wener) yna eich cyfrifoldeb chi fydd trafod unrhyw newidiadau.

I fyny’r grisiau, mae’r Ystafell Cyfarfodydd ar gael ar gyfer digwyddiadau bychain. Gellir ei defnyddio ar yr un pryd ag y bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn y neuadd fawr.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.