statcounter

       

Chwefror 2006

Parch. ROBERT HUTTON

Taflwyd peth goleuni ar y mater hwn gan Nia Morris, gohebydd Rhuthun. Yn ystod ei hymchwil, darganfu adroddiad am gwest yn y Cambrian News a’r Farmers Gazette, Chwefror 4ydd, 1910.

“Dywedodd Mr. Guthrie Jones, Crwner, mai clerigwr oedd yr ymadawedig a’i fod wedi dal bywoliaeth yn Swydd Stafford yn flaenorol, ac wedi ymddeol i fyw yn ardal Corwen. Roedd yr ymadawedig yn bedwar ugain oed. Ddydd Sadwrn, roedd ei fab wedi torri’i ben yn ddifrifol wrth sglefrio a dechreuodd ei dad gerdded i Gorwen am gymorth meddygol. Roedd y tywydd yn oer ac yn aeafol. Robert Jones, Corwen, a ddarganfu ei gorff yn gorwedd yn yr eira yn ymyl Rhagatt, aed ag o adref. Dywedodd Dr. Edwards, Corwen, mai llesmair a waethygwyd gan sioc oedd yr achos. Dyfarnodd y rheithgor i’r perwyl hwnnw.”

Dylid darllen unrhyw gwynion am dywydd oer Ionawr 2006 gan gofio’r uchod.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.