statcounter

       

Chwefror 2006

Y DYDDIADUR AC ATI

Siop

Atgoffwn ein darllenwyr bod siop a Swyddfa Bost Tina ar agor yn y Neuadd bob dydd Mawrth a dydd Iau rhwng 9.00 a.m. a 12.00 ganol dydd.

Mae Tina yn dosbarthu papurau newydd yng Ngharrog a Llidiart y Parc hefyd. Os hoffech gael unrhyw beth ychwanegol o’r siop yna ffoniwch Tina ar 01490 430221.

Cyngerdd Gwyl Ddewi

Cynhelir yn Neuadd Carrog am 2.00 p.m. ar Fawrth 1af.
Croeso cynnes i bawb - Lluniaeth a Raffl

PTFA

Sel pen bwrdd - Dydd Mawrth 7fed Mawrth am 3.15 p.m. yn yr ysgol.
Parti Body Shop - Dydd Llun, 13 Mawrth am 7.00 p.m. yn y Neuadd
Stondin Deisennau l - Sadwrn 25 Mawrth am 10.00 a.m yn Sgwar Corwen

Carnifal Carrog

Dydd Sadwrn 27 Mai bydd dyddiad newydd y carnifal.
Byddai Pwyllgor y Carnifal yn ddiolchgar petaech i gyd yn nodi hyn.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.