statcounter

       

Chwefror 2006

COLOMENNOD CLAI

Cynhaliodd ‘Saethu Colomennod Clai Carrog’ ei Saethu Nadolig ar dir saethu Fferm Llan.

Tony ‘Taxi’ a enillodd y Gystadleuaeth Agored a daeth Alan “Boxer”, Dai “Butch” a Steven Davies yn ail, trydydd ac yn bedwerydd.

Keith Lloyd a enillodd y gystadleuaeth i ddechreuwyr a daeth Ian Lebbon, David Lloyd a Matte Pierce yn ail, trydydd ac yn bedwerydd.

Llawer o ddiolch i bawb a fynychodd y digwyddiad ac a wnaeth y diwrnod yn un mor llwyddiannus.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.