statcounter

       

Chwefror 2006

EFEILLIO CARROG A PLOUYÉ

Twinning banner

Bydd ein cyfeillion o Plouyé yn cyrraedd am ymweliad pedwar diwrnod ar ddydd Iau, 25 Mai. Bwriedir adfer yr ardd sydd o flaen y Neuadd i greu Cornel Plouyé, yn debyg i’r Cornel Carrog sydd ganddyn nhw. Y gobaith yw y bydd yr ardd yn barod i’w hagor yn y seremoni.

Bydd y dylunio’n aros yn debyg i’r cynllun sydd yn bod ar hyn o bryd, fel teyrnged i waith Grenville Teague,ond gan ychwanegu seddau a ffensio efallai. Mae llawer o’r planhigion presennol wedi gordyfu a bydd rhaid plannu rhai yn eu lle. Bydd croeso i roddion o blanhigion a thoriadau, yn arbennig rhai parhaol.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.