statcounter

       

Chhwefror 2006

* YSGOL CARROG

Mae’r plant wrthi’n brysur yn paratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a gynhelir yn Llangollen ar Fawrth 11eg.

Bu Amber a Rachael yn sgwad sgwennu’r Gymraeg (Ail Iaith) yng Nghorwen i wella’u sgiliau.

Ar 26 fed Ionawr cynhaliodd yr ysgol Wasanaeth Holocost a gwrandawodd y plant ar ddarlleniadau o Ddyddiadur Ann Frank a chynnal un munud o dawelwch i gofio’r rhai a ddioddefodd.

Mae P.C. Chris Davies, Swyddog Cyswllt Ysgolion, yn parhau gyda’i wersi ar ddiogelwch yn yr ysgol a’r cartref.

Cafodd Pen y Pigyn , Corwen, ei glirio o goed yn ddiweddar. Caiff coed caled brodorol eu plannu yn eu lle. Ar Chwefror 7fed gwahoddodd y Comisiwn Coedwigaeth blant Carrog i ymuno mewn plannu coed newydd ar gyfer y dyfodol.

Mae’r disgyblion yn dal i fwynhau’r clwb ar ôl ysgol, yn enwedig ar ôl gosod carped ac offer newydd yn yr ystafell.

Carrog  school After School Club

© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.