statcounter

       

Mawrth 2006

GOLYGYDDOL

Digwyddodd mwy o ddifrod i Bont Carrog y mis hwn, ac mae yma newyddion am St Davids. Daeth ychydig o feirniadu ar y cysgodfeydd bysiau yn y Parc , a derbyniodd Y Bont lythyr yn eu cylch. Mewn gwirionedd y Cyngor Sir, nid y Cyngor Cymunedol, sy’n gyfrifol am eu codi. Ni chawsom ateb ynghylch pam yr ymddangosodd dwy gysgodfa ar yr un safle am gyfnod byr.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.