statcounter

       

Mawrth 2006

CYMHORTHDAL I’R BONT

Rhoddodd Gwobrau Cymru i Gyd gymhorthdal i’r Bont i brynu gliniadur, argraffydd, camera digidol, meddalwedd ddwyieithog a hysbysebu. Ond, yn bwysicaf oll, cafwyd arian i hyfforddi’r gymuned mewn sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, sgiliau cyfieithu a defnyddio camera. Dyma gam pwysig ymlaen inni gael parhau i’r dyfodol a byddwn yn cyhoeddi’r dyddiadau maes o law. Amcan y gliniadur a’r camera yw i aelodau’r cyhoedd gael eu defnyddio i ysgrifennu erthyglau a’u darlunio neu i gymryd lluniau artistig. Diolch i Jayne Knight a ddechreuodd ac a gydlynodd y bid.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.